top of page

Betingelser

Betingelser

Vi ber om at du leser nøye gjennom disse betingelsene, fordi du automatisk aksepterer en del forhold under oppholdet på Villa Felix.

Prisen på oppholdet regnes pr. døgn.
Hentes katten tidligere må bestilte døgn allikevel betales for.


Alle katter skal være vaksinert. 
Katteeier medbringer gyldig vaksinasjonsattest ved innlevering av katt. 
Attesten kan ikke være eldre enn 12 mnd, ved utlevering av katten.

Førstegangsvaksinasjon må ha skjedd minst 14 dager før ankomst (pga større risiko/lettere mottakelig for sykdom de 2 første uker). Er ikke dette gjort før ankomst kan vi dessverre ikke ta imot katten, pga av risiko for smittespredning.


Revaksinering kan være utført like før innlevering.

 

Hannkatter skal være kastrert.

 

Katten skal være frisk, skulle det være mistanke om at katten er syk vil den bli gjenstand for vanlig klinisk undersøkelse hos veterinær, som også fastsetter eventuelt videre behandlingen.

Kostnadene ved veterinær-konsultasjon, behandling og eventuelt medisiner dekkes av eieren.

Halsbånd under oppholdet er ikke tillatt.

All nødvendig mat inngår i våre priser.
Mat som medbringes reduserer ikke prisen på oppholdet. Katter som står på spesiell diett (nyresvikt, leversvikt, hjertesvikt, diabetes etc) må ha med egen mat.

Personlige leker og utstyr som medbringes gjøres på egen risiko. Tap og/eller ødelagte effekter erstattes ikke.

Ansvar: Villa Felix kattepensjonat kan ikke på noen måte gjøres økonomisk ansvarlig for skader og/eller sykdom som forvolder kattens død, invaliditet eller på annen måte varige mèn som følge av forhold før, under eller etter oppholdet.

Katteeier er selv ansvarlig for å holde dyret forsikret.

Goggen.jpg
bottom of page