top of page

For å bestille flere bur, må dette bestilles enkeltvis. 
Eksempel: 
Du har tre katter du ønsker å innlosjere i tre netter i hvert sitt bur.
Velg først enkeltbur og bestill for ønsket dato. Deretter gjenta to ganger. 

bottom of page