For å bestille flere bur, må dette bestilles enkeltvis. 
Eksempel: 
Du har tre katter du ønsker å innlosjere i tre netter i hvert sitt bur.
Velg først enkeltbur og bestill for ønsket dato. Deretter gjenta to ganger. 

Villa Felix AS   Bispeveien 417   3089 Holmestrand   Tlf 977 56 143   E-post: post@villafelix.no

© 2020 Villa Felix  - laget av Din netthjelper